Hem

Välkommen till Mossens Sanering och Alltjänst

Mossens Sanering och Alltjänst

 

Mossens, ett företag med inriktning på sanering och alltjänst för företag och privatpersoner.

Alla typer av sanering, fastighetsservice och reparationer, rivning m.m

 

Mossens Sanering och Alltjänst

 

En mosse är våtmark och myr vars vatten nästintill enbart kommer från direkt nederbörd. Vattnet är mycket fattigt på näringsämnen eftersom det inte har passerat någon näringsberikande mineraljord. Det är dessutom mycket surt (lågt pH). Mossens vegetation är artfattig och ofta risdominerad.

Alltså precis tvärtom från oss :-)

 

Vi tog namnet Mossens, då företaget skapades efter en idé som vuxit fram och startade i Hökmossen, Hägersten. Våren 2013

Samarbetspartners

Ingen kan och får inte göra allt, vissa insatser/jobb kräver specialkompetens Då anlitar vi någon av våra samarbetspartners, med rätt kompetens.

Nu kan vi erbjuda insatser i avlidens lgh/hus i form av sanering/städning och iordningställande som målning m,m innan försäljning/utflyttning

 

Sanering/städ

Sterbhussanering, Risksanering, Luktsanering, Klottersanering, Brandsanering, Rivning, Fukt och mögelsanering m,m

Vi är godkända klottersanerare för AGS

Restvärdesräddningsledarutbildning

BPS, Building protection system

Allmän kemkunskap m,m

 

Hjälp vi ngn anhörigs bortgång se under rubriken sterbhussanering/tömning dödsbo

 

Alltjänst/fFastighetsservice

Underhåll och service genom avtal eller enskilda uppdrag

Viss målning och reparationsuppdrag, renovering. trädgårdsservice, snöröjning, m,m

Inget uppdrag är för litet eller omöjligt

Numera har vi allt i egen regi, som bygg och måleri.

Mail:

info@mossens.se

Sidan är under uppbyggnad

 

 

Copyright © All Rights Reserved